De Stichting George Mosse Fonds van de Universiteit van Amsterdam stelt zich ten doel homo- en lesbische studies te bevorderen. Homo- en lesbische studies bestaat sinds 1978 aan de Universiteit van Amsterdam als specialisme binnen de sociale wetenschappen.

De Amerikaanse historicus George Mosse schonk bij zijn dood in 1999 een legaat aan de universiteit als erkenning van het belang van de cultuurhistorische benadering van homoseksualiteit in Amsterdam.

Met behulp van het fonds worden er lezingen georganiseerd, gegeven door mensen met verschillende achtergronden, maar die allen een raakvlak hebben met (homo)seksualiteit. De jaarlijkse ‘grote’ Mosse Lezing wordt achteraf vaak gepubliceerd.