Show Menu

Lezing Hedy D’ancona

In samenwerking met Stichting George Mosse Fonds organiseert IHLIA de Mosse Lezing 2015 uitgesproken door Hedy d’Ancona. De lezing vindt plaats op woensdag 23 september 2015 van 17:30 – 19:30 uur, met receptie, in de Centrale OBA (Theater van ‘t Woord). Gratis entree.

Aktiegroep Man Vrouw Maatschappij, opgericht door Joke Kool-Smit en Hedy d’Ancona in 1968, stond aan de basis van de tweede feministische golf in Nederland. Daarin ging het in eerste instantie vooral om het bestrijden van de achterstelling van vrouwen. Zonder veel politiek rumoer kwam er in 1980 een “Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen” en begonnen vrouwen hun achterstanden in te lopen. Heel wat meer voeten in de aarde had de “Algemene Wet Gelijke Behandeling” (1992-1994), waarin het niet alleen ging om seksediscriminatie maar ook om discriminatie op basis van, onder meer, ‘ras’ en ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijk staat’.

Hedy d’Ancona (foto; gemaakt door Lonneke Stulen), die als minister aan de wieg stond van de AWGB, blikt in deze lezing terug op de manier waarop vrouwenemancipatie én homo-emancipatie vanaf de jaren zeventig onderwerp werden van overheidsbeleid. Maar ook blikt ze vooruit, en stelt kritische vragen. Leidt de voortdurende verfijning van het begrip ‘seksuele oriëntatie’, bijvoorbeeld, wel tot meer vrijheid? Wordt het niet tijd voor een grondige revisie van begrippen als gender?